Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Дезинфекције, дезинсекције и дератизације
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:17. 05. 2019.
Ид:ЦЈН 03/2019

Обавештење о закљученом уговору - објављено 19.05.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 17.05.2019. године