Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Набавка рачунарске опреме (хардвер) чија појединачна вредност не прелази 500.000 динара
Објављено:19. 06. 2019.
Ид:ЦЈН 02/2019

Обавештење о закљученим уговорима на основу оквирног споразума - објављено 19.06.2019. године