Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - набавка горива и мазива
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:17. 06. 2019.
Ид:ЦЈН 01/2019

Обавештење о закљученим уговорима за партију 2 и 3 - објављено 17.06.2019. године
Обавештење о закљученим уговорима за партију 2 и 3 - објављено 15.06.2020. године