Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Набавка рачунарске опреме - хардвер (чија појединачна вредност прелази износ од 500.000,00 динара)
Објављено:19. 09. 2018.
Ид:ЦЈН 14/2018

Обавештење о закљученом уговору за партију 2