Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуге - одржавања рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2017. години), за партију 16
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:07. 09. 2018.
Ид:ЦЈН 11/2018

Обавештење о закљученом уговору за партију 16 - објављено 13.09.2019. године
Обавештење о закљученом уговору