Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача, за партију 24
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:12. 10. 2018.
Ид:ЦЈН 10/2018

Обавештење о закљученом уговору