Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Набавка рачунарске опреме - хардвер (чија појединачна вредност не прелази 500.000,00 динара)
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:29. 06. 2018.
Ид:ЦЈН 09/2018

Обавештење о закљученим уговорима