Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Набавку услуге мобилне телефоније
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:16. 10. 2018.
Ид:ЦЈН 07/2018

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору - објављено 18.10.2019. године