Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуге - Услуге осигурања запослених и других лица
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:31. 12. 2018.
Ид:ЦЈН 06/2018

Обавештење о закљученим уговорима - објављено 13.04.2020. године
Обавештење о закљученим уговорима - објављено 12.04.2019. године