Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Осигурања возила
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:31. 12. 2018.
Ид:ЦЈН 05/2018

Обавештење о закљученом уговору партија 1 и 2 - објављено 17.01.2020. године
Обавештење о закљученом уговору партија 1 и 2 - објављено 30.01.2019. године