Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Набавка канцеларијског намештаја
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:14. 06. 2018.
Ид:ЦЈН 04/2018

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2