Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Осигурање имовине
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:18. 05. 2018.
Ид:ЦЈН 03/2018

Обавештење о закљученим уговорима - објављено 17.05.2019. године
Обавештење о закљученим уговорима за Партије 6 и 14