Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуге - Физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објеката
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:19. 09. 2017.
Ид:ЦЈН 12/2017

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору за партију 18