Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Електронска комуникациона услуга преноса путем оптичких влакана - dark fiber
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:19. 10. 2017.
Ид:ЦЈН 11/2017

Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 2