Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације
Објављено:28. 12. 2017.
Ид:ЦЈН 07/2017

Обавештење о закљученом уговору