Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - физичко - техничко обезбеђење објеката по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 04. 2017.
Ид:ЦЈН 05/2017

Обавештење о закљученим уговорима 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20
Одлука о измени уговора - партија 20
Одлука о измени уговора - партија 19
Одлука о измени уговора - партија 17
Одлука о измени уговора - партија 16
Одлука о измени уговора - партија 15
Одлука о измени уговора - партија 14
Обавештење о закљученим уговорима за партије 13,14,15,16,17, 19 и 20