Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Канцеларијски материјал по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:12. 05. 2017.
Ид:ЦЈН 04/2017

Обавештење о закљученим уговорима за партије 5 и 15 - објављено 12.07.2019. године
Обавештење о закчученим уговорима за партије 1 и 2
Обавештење о закљученим уговорима за партију 4 и 10
Обавештење о закљученим уговорима за партију 16 и 18
Обавештење о закљученом уговору за партије 5, 9 и 15
Обавештење о закљученом уговору за партије 11, 12 и 17
Обавештење о закљученом уговору за партије 6, 7 и 8