Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Гориво и мазиво по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:13. 06. 2017.
Ид:ЦЈН 03/2017

Обавештење о закљученим уговорима, за партије 2 и 3
Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 3