Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Канцеларијски намештај по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:19. 07. 2017.
Ид:ЦЈН 02/2017

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и 2