Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Рачунарска опрема и штампачи за партије 5, 6 и 24
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:03. 02. 2016.
Ид:ЦЈН 15/2016

Обавештење о закљученим уговорима за партије 5, 6 и 24