Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Рачунарски материјал, тонери
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:29. 11. 2016.
Ид:ЦЈН 14/2016

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и 2