Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Електронска комуникационих услуга - интернет по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:28. 10. 2016.
Ид:ЦЈН 08/2016

Обавештење о закљученом уговору за партију 1