Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање и поправке рачунарске опреме-рачунара, штампача и комуникационе опреме, по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:28. 07. 2016.
Ид:ЦЈН 07/2016

Обавештење о закљученом уговору за партију 27
Обавештење о закљученом уговору за партију 26