Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Осигурање запослених и других лица за партије 1 и 2
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:12. 04. 2016.
Ид:ЦЈН 06/2016

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2