Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Осигурања имовине, за партије број 4, 5 и 6
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:02. 12. 2016.
Ид:ЦЈН 05/2016

Одлука о измени уговора за партију 6
Обавештење о закљученом уговору за партију 6
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 и 5