Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Осигурања возила по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:26. 01. 2016.
Ид:ЦЈН 04/2016

Обавештење о закљученим уговорима на основу оквирног споразума за партију 1 и 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2