Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Мобилна телефонија
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:13. 06. 2016.
Ид:ЦЈН 03/2016

Обавештење о закљученом уговору