Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Услуге чишћења зграда
Објављено:10. 10. 2016.
Ид:ЦЈН 02/2016

Одлука о измени уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 13