Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Канцеларијски намештај по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:02. 06. 2016.
Ид:ЦЈН 01/2016

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 и партију 4