Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Пренос путем оптичких влакана дарк фибер локација 3 и 4
Објављено:07. 08. 2015.
Ид:ЦЈН 08/2015

Обавештење о закљученом уговору