Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање рачунарске опреме са уградњом резервних делова
Објављено:08. 09. 2015.
Ид:ЦЈН 06/2015

Обавештење о закљученом Уговору за партију 8 и 3
Обавештење о закљученом Уговору за партију 12
Обавештење о закљученом Уговору за партију 26
Обавештење о закљученом Уговору за партију 25