Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Канцеларијски материјал
Објављено:11. 08. 2015.
Ид:ЦЈН 05/2015

Обавештење о закљученом Уговору за партије 5, 7 и 15
Обавештење о закљученом Уговору за партије 6 и 16
Обавештење о закљученом Уговору за партије 1,2,4,10,11,14,17 и 18