Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Електрична енергија
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:17. 07. 2015.
Ид:ЦЈН 02/2015

Обавештење о закљученом уговору