Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Горива и мазива
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:23. 04. 2014.
Ид:ЦЈН 05/2014

Обавештење о закљученом уговору