Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Електронске комуникационе услуге - Интернет
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:30. 12. 2014.
Ид:ЦЈН 04/2014

Партија 1 - услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од Дос и ДДоС напада