Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Канцеларијски материјал
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:15. 07. 2014.
Ид:ЦЈН 03/2014

Партија 9 – остали канцеларијски материјал 4
Партија 9 – остали канцеларијски материјал 3
Партија 9 – остали канцеларијски материјал 2
Партија 9 – остали канцеларијски материјал 1
Партија 6 – обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 5
Партија 6 – обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 4
Партија 6 – обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 3
Партија 6 – обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 2
Партија 6 – обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 1
Партија 4 – хемијске оловке, графитне оловке, техничке оловке, фломастери, маркер, гумице, резачи и коректори 2
Партија 4 – хемијске оловке, графитне оловке, техничке оловке, фломастери, маркер, гумице, резачи и коректори 1
Партија 3 – фасцикле, материјал за архивирање и паковање и регистратори 4
Партија 3 – фасцикле, материјал за архивирање и паковање и регистратори 3
Партија 3 – фасцикле, материјал за архивирање и паковање и регистратори 2
Партија 3 – фасцикле, материјал за архивирање и паковање и регистратори 1
Партија 2 – коверте 2
Партија 2 – коверте 1
Партија 1 – папир