Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Рачунарски материјал – Тонери
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:17. 07. 2014.
Ид:ЦЈН 02/2014

Партија број 5 – оригинал тонери за ХП уређаје
Партија број 4 - Оригинал тонери за Леxмарк уређаје 2
Партија број 4 - Оригинал тонери за Леxмарк уређаје 1