Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Мобилна телефонија
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:12. 11. 2014.
Ид:ЦЈН 01/2014

Обавештење о закљученом Уговору