Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
еПортал

Систем за подношење/пријем електронских захтева је креиран у виду веб апликције која је јавно доступна корисницима. Корисници приступ апликацији морају извршити коришћењем квалификованог дигиталног сертификата. Након пријаве, могуће је подносити електронске захтеве уношењем потребних података, као и слање релевантне документације. Апликација омогућава преглед поднесених електронских захтева за пријављеног корисника, њихових садржаја као и статуса у којем се налазе.

За подношење општег захтева (без приложеног обрасца) потребно је попунити обавезна поља: Контакт е-пошта, Контакт телефон, Адреса становања, Садржај захтева.

У случају да се подноси захтев са одговарајућим обрасцем, неопходно је да преузети обрасци захтева буду правилно попуњени и потписани квалификованим дигиталним сертификатом Заступника/Овлашћеног лица издатим од стране овлашћеног Сертификационог тела, у супротном ће се захтев сматрати невалидним. Начин потписивања је ближе описан у Техничком упутству.

Убаците квалификовани електронски сертификат и кликните на Пријава.

ПРИЈАВА