Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ИСИБ видео материјал
Сектор за информационе технологије
Кључне речи:

Следеће видео обуке су на располагању:

 1. Апропријације
 2. Квоте
 3. Принудна наплата
 4. Прегледи
 5. Пренос

Обавезе

 1. Креирање захтева ПО
 2. Статуси ПО
 3. Креирање захтева ИБК
 4. Креирање захтева - Трансфер готовине
 5. Промена ПО
 6. Отказивање ПО
 7. Збирно учитавање
 8. Отказивање збирног налога
 9. Преглед грешака збирног налога
 10. Унос прекњижавања

Плаћања

 1. Статуси захтева за плаћање
 2. Статуси налога за плаћање
 3. Унос захтева за плаћање
 4. Промена захтева за плаћање
 5. Отказивање захтева за плаћање
 6. Збирно учитавање
 7. Отказивање збирног налога
 8. Збирно учитавање преузетих обавеза и плаћања
 9. Отказивање збирног налога за креирање преузетих обавеза и плаћања
 10. Унос захтева за повраћај
 11. Унос захтева за корекцију прихода
 12. Локална исправка прихода
 13. Унос корекције расхода
 14. Унос корекције расхода ПО
 15. Унос сравњење уплате
 16. Отказивање сравњења уплате
 17. Сравњење исплате
 18. Сравњивање исплате прихода
 19. Отказивање сравњења исплате

Главна књига

 1. Преглед помоћне књиге-1
 2. Преглед помоћне књиге-2
 3. Преглед детаља помоћне књиге
 4. Преглед помоћне књиге-3