Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ФМИС
Сектор за извршење буџета

НАПОМЕНА

ФМИС је престао са радом 1. Јануара 2018. године.
Погледајте више о актуелном информационом систему за извршење буџета ИСИБ

Упутства

Формат података о Партнерима и рачунима партнера
Корисничко упутство за апликацију извршења буџета
Упутство за деблокирање ПИН броја
Упутство за електронску размену података
Упутство за инсталирање приступа ФМИС систему са радних станица
Упутство за издавање смарт картица буџетским корисницима
Упутство за логовање на апликацију
Упутство за пријаву проблема Сервис деску
Упутство за промену ПИН броја
Упутство за проверу рока важења корисничког сертификата

Обрасци

Формулар за пријаву апликативних проблема
Формулар за пријаву хардверских и комуникационих проблема
Захтев за издавање смарт картице
Захтев за опозив корисничког сертификата
Захтев за прикључење радне станице на мрежу
Захтев за приступ финансијском планирању - Windows 7

Програми

Програм за инсталацију VPN клијента за WIN7 и XP -32bit
Програм за инсталацију VPN клијента за WIN7 и XP -64bit
XMLВалидатор

Презентације

Девизни модул ФМИС
Финансијско планирање
Извршење буџета
Систем за управљање јавним финансијама - ФМИС