Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о Позиву за подношење понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:12. 10. 2020.
Кључне речи:

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп обликовану по партијама.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине папира у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Сакупљање и транспорт папира вршиће се по локацијама које су обликоване у 10 (десет) партија.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива су: Прилог 1 (Подаци о понуђачу), Образац понуде (Образац бр. 1, Образац бр. 2, Образац бр. 3, Образац бр. 4, Образац бр. 5, Образац бр. 6, Образац бр. 7, Образац бр. 8, Образац бр. 9 и Образац бр. 10.), као и Модели уговора у зависности за коју партију подносите понуду/понуде, и сви дати у ПДФ формату.

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављајне понуда могу се добити електронским путем: dragana.mijalackovic@trezor.gov.rs

Позиву за подношење понуда за сакупљање и транспорт папира уз откуп, по партијама