Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава о исплати једнократне новчане помоћи
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:04. 05. 2020.
Кључне речи:

Право на исплату новчане помоћи у складу са Уредбом о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 („Сл. гласник РС“, број 57/2020), има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу.

Поред општег услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе), која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња.

Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошница пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.

Висину једнократне помоћи у апсолутном новчаном износу која се одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или броју кошница, можете проверити у прилогу:

Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава о исплати једнократне новчане помоћи