Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о Позиву за прикупљање понуда у вези сакупљања и транспорта неопасног отпада уз откуп, по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:26. 02. 2020.
Кључне речи:

Управа за трезор спроводи поступак прикупљања понуда у вези сакупљања и транспорта неопасног отпада уз откуп обликовану по партијама.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине неопасног отпада у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта неопасног отпада уз откуп, по партијама (комплетан позив за прикупљање понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива су Образац понуде (Образац бр. 1, Образац бр. 2 и Образац бр. 3) и Модели уговора за партију 1, партију 2 и партију 3) и сви дати у ПДФ формату.

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављајне понуда могу се добити електронским путем: драгана.мијалацковиц@терзор .гов.рс

Позив за прикупљање понуда - објављено 26.2.2020. године