Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Инструкција за индиректне кориснике Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:13. 12. 2018.

Сагласно Закону о буџету за 2019. годину, од 01. јануара 2019. уводе се у Систем за извршење буџета Републике Србије индиректни корисници буџетских средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Због преласка у Систем за извршење буџета Републике Србије, Управа за трезор ће извршити укидање подрачуна, на основу захтева индиректних корисника и збирног налога за укидање подрачуна потписаног од стране министра финансија.

Пренос средстава са подрачуна и укидање подрачуна индиректних корисника вршиће се по следећем терминском плану:

Инструкција за индиректне кориснике Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања