Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Почиње са радом нови информациони систем за извршење буџета (ИСИБ) Републике Србије
Сектор за информационе технологије
Објављено:26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.

Стари систем ФМИС и систем ФинПлан, почетком продукције ИСИБ-а, престају са применом у смислу извршавања буџета и биће архивирани. Систем ФМИС ће остати доступан корисницима у постојећем облику до затварања буџетске године (односно до Априла, Маја 2018. године), а након тога по потреби и посебним захтевима корисника за потребе извештавања.

О конкретном даљем начину употребе система ФМИС Трезор ће током 2018. године посебно обавестити кориснике.