Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о рачунима из групе 723 743 и 763
Објављено:04. 10. 2016.

Чланом 2. правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор1, прописан је тип корисника јавних средстава 7 (остали корисници јавних средстава) и тип 8 (остали – посебни корисници јавних средстава), којима се врши пренос средстава из буџета на посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор.

Послови платног промета, у смислу овог закона, обављају се у динарима.

  1. “Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16 

Документа

Обавештење о рачунима из групе 723,743 и 763