Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
Објављено:12. 08. 2015.

Овим законом утврђује се начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених до достизања утврђеног максималног броја запослених.

Документа

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору