Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Објављено:17. 07. 2015.

Овим правилником прописују се услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода, као подрачуна система консолидованог рачуна трезора Републике и распоред средстава са тих рачуна, код Управе за трезор.

Документа

Правилник о вођењу рачуна за уплату јавних прихода
Прилог 1 - План рачуна за уплату јавних прихода
Прилог 2 - Структура елемента позив на број одобрења
Прилог 3 - Списак општина, градова, аутономних покрајина и републике
Прилог 4 - Царинарнице и њихове организационе јединице
Прилог 5 - Упоредни преглед старих и нових рачуна за уплату јавних прихода
Прилог 6 - Преглед рачуна за уплату новчаних казни