Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Инструкција за попуњавање позива на број
Објављено:20. 03. 2015.

Инструкција за попуњавање позива на број одобрења код уплате прихода директним корисницима буџетских средстава Републике Србије, као и уплате донација, помоћи и трансфера у корист нивоа Републике Србије.

Документа

Инструкција за попуњавање позива на број